Rasfoire documente

Decizia 413/2019 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind titlul 36 ''Circumscripţia electorală nr. 36 Teleorman'' pct. 4 din anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 122/2016 cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi la data de 11 decembrie 2016

publicat in M.Of. 642 din 02-aug-2019

Ordinul 1152/2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 402/2018 privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană

publicat in M.Of. 642 din 02-aug-2019

Ordinul 2085/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 109 ''Declaraţie privind taxa pe active financiare nete''

publicat in M.Of. 642 din 02-aug-2019

Ordinul 2873/C/2019 privind actualizarea pentru anul 2019 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat

publicat in M.Of. 642 din 02-aug-2019

Ordinul 2874/C/2019 privind actualizarea pentru anul 2019 a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public

publicat in M.Of. 642 din 02-aug-2019

Ordinul 2876/C/2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2019 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

publicat in M.Of. 642 din 02-aug-2019

Ordinul 2875/C/2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi judecătorilor de la Curtea Constituţională pentru anul 2019

publicat in M.Of. 642 din 02-aug-2019