Rasfoire documente

Decizia 238/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 628 din 29-iul-2019

Decizia 301/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi a dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 628 din 29-iul-2019

Hotarirea 512/2019 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii ''Oil Terminal'' - S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Oil Terminal'' - S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 628 din 29-iul-2019

Hotarirea 517/2019 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ilfov

publicat in M.Of. 628 din 29-iul-2019

Ordinul 1149/2019 privind ieşirea din vigoare a unui tratat internaţional

publicat in M.Of. 628 din 29-iul-2019

Ordinul 1206/2019 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 628 din 29-iul-2019

Ordinul 2053/2019 privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)

publicat in M.Of. 628 din 29-iul-2019

Ordinul 2095/2019 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii EMAG LOGISTICA - S.R.L.

publicat in M.Of. 628 din 29-iul-2019