Rasfoire documente

Ordinul 161/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 86/2019 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 606 din 23-iul-2019

Ordinul 164/2019 pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017

publicat in M.Of. 606 din 23-iul-2019

Decretul 618/2019 privind conferirea titlului de ''Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant''

publicat in M.Of. 606 din 23-iul-2019

Decretul 622/2019 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părţilor, la data de 14 octombrie 2016

publicat in M.Of. 606 din 23-iul-2019

Decizia 318/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 606 din 23-iul-2019

Hotarirea 435/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 606 din 23-iul-2019

Hotarirea 506/2019 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 606 din 23-iul-2019

Ordinul 638/2019 pentru modificarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010

publicat in M.Of. 606 din 23-iul-2019

Ordinul 1275/2019 pentru publicarea schimbului de scrisori de modificare a Memorandumului de înţelegere privind Sprijinul pentru implementarea proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 3 iunie 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

publicat in M.Of. 606 din 23-iul-2019

Ordinul 162/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 606 din 23-iul-2019