Rasfoire documente

Regulament din 2019 privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Decizia 280/2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Decizia 143/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Diana Severin din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Decizia 144/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Emil Niţă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Decizia 145/2019 pentru eliberarea domnului Szep Robert, la cerere, din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Ordinul 703/2019 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Ordinul 705/2019 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Ordinul 1049/2019 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Ordinul 160/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Raport din 2019 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Blocul Unităţii Naţionale

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019