Rasfoire documente

Ordinul 2088/2019 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021

publicat in M.Of. 581 din 16-iul-2019

Decizia 393/2019 [A] cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate

publicat in M.Of. 581 din 16-iul-2019

Ordinul 425/2019 pentru aprobarea metodei de informare privind punctele de realimentare şi de reîncărcare cu combustibili alternativi de pe teritoriul României

publicat in M.Of. 581 din 16-iul-2019

Ordinul 4294/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''tehnic'', domeniul ''mecanică'', calificarea profesională ''tehnician proiectant CAD'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ''Domnul Tudor'' din municipiul Drobeta-Turnu Severin

publicat in M.Of. 581 din 16-iul-2019

Hotarirea 476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

publicat in M.Of. 581 din 16-iul-2019