Rasfoire documente

Decizia 382/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, forma anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006

publicat in M.Of. 566 din 10-iul-2019

Hotarirea 455/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2019 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 566 din 10-iul-2019

Hotarirea 463/2019 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

publicat in M.Of. 566 din 10-iul-2019

Hotarirea 464/2019 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 566 din 10-iul-2019

Hotarirea 465/2019 privind declararea proiectului de investiţii ''Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei'' ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

publicat in M.Of. 566 din 10-iul-2019

Ordinul 2713/C/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 566 din 10-iul-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 28 iunie 2019

publicat in M.Of. 566 din 10-iul-2019