Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici

publicat in M.Of. 556 din 05-iul-2019

Decizia 225/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale

publicat in M.Of. 556 din 05-iul-2019

Hotarirea 478/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală etapele I şi II

publicat in M.Of. 556 din 05-iul-2019

Hotarirea 479/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetara la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 556 din 05-iul-2019

Ordinul 386/2019 pentru aprobarea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului Apă, păduri şi mediu, subsectorul ''Protecţia mediului înconjurător''

publicat in M.Of. 556 din 05-iul-2019