Rasfoire documente

Norma din 2019 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar

publicat in M.Of. 520 din 26-iun-2019

Hotarirea 420/2019 pentru modificarea art. 2 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha'' şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 de ha

publicat in M.Of. 520 din 26-iun-2019

Ordinul 383/2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar

publicat in M.Of. 520 din 26-iun-2019

Ordinul 216/2019 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate în funcţie de importanţa economică a investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

publicat in M.Of. 520 din 26-iun-2019

Ordinul 357/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 520 din 26-iun-2019