Rasfoire documente

Decizia 173/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii'', cuprinsă în art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 502 din 21-iun-2019

Decizia 395/2019 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 17/2019 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

publicat in M.Of. 502 din 21-iun-2019

Decizia 396/2019 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea Senatului nr. 20/2019 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

publicat in M.Of. 502 din 21-iun-2019

Decizia 52/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 2.824/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Bulci Est, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''DRUMCO'' - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 200/2004

publicat in M.Of. 502 din 21-iun-2019

Decizia 53/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 1.548/2000 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Galtiu, judeţul Alba, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''APULLUM CONS'' - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.819/2004

publicat in M.Of. 502 din 21-iun-2019

Ordinul 70/2019 privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente acestora, necesare identificării şi desemnării infrastructurilor critice naţionale, aferente subsectorului ''Situaţii de urgenţă'' din cadrul sectorului ''Securitate naţională''

publicat in M.Of. 502 din 21-iun-2019