Rasfoire documente

Ordinul 928/2019 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Ordinul 1133/2019 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.854/2018

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Legea 116/2019 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Decretul 516/2019 privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Legea 117/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Decretul 517/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Legea 119/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Decretul 519/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Ordonanta urgenta 44/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Hotarirea 418/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''Loteria Română'' - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Hotarirea 421/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Ordinul 953/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, şi a Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Ordinul 2215/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea înfiinţării Unităţii de implementare a ajutorului de stat individual în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Decizia 68/2019 privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pe platformele online pentru filme

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019