Rasfoire documente

Ordinul 1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 491 din 18-iun-2019

Ordinul 2287/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 491 din 18-iun-2019

Ordinul 203/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 491 din 18-iun-2019

Hotarirea 384/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - Obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A''

publicat in M.Of. 491 din 18-iun-2019

Hotarirea 385/2019 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

publicat in M.Of. 491 din 18-iun-2019

Hotarirea 387/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)'', judeţul Bihor

publicat in M.Of. 491 din 18-iun-2019

Circulara 11/2019 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2019

publicat in M.Of. 491 din 18-iun-2019

Hotarirea 388/2019 privind aprobarea desfiinţării Bazei sportive ACOMIN Cluj, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 491 din 18-iun-2019