Rasfoire documente

Norma din 2019 privind asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 482 din 13-iun-2019

Decizia 149/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală şi ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 482 din 13-iun-2019

Ordinul 4024/2019 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare învăţământ'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 482 din 13-iun-2019

Hotarirea 114/2019 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 482 din 13-iun-2019

Hotarirea 116/2019 pentru aprobarea Normei ''Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului'' (NI-ASR-05-VII/0)

publicat in M.Of. 482 din 13-iun-2019

Norma din 2019 ''Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului'' (NI-ASR-05-VII/0)

publicat in M.Of. 482 din 13-iun-2019

Ordinul 889/2019 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare învăţământ'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 482 din 13-iun-2019