Rasfoire documente

Decizia 856/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 252/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Hotarirea 376/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bangu Corvin-Laurenţiu din funcţia publică de subprefect al judeţului Tulcea în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Hotarirea 380/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIŢA - S.A. ŞTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 121/2019 privind numirea prin mobilitate a domnului Bangu Corvin-Laurenţiu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 122/2019 pentru revocarea domnului Mălin-Matei Muşetescu din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 123/2019 pentru numirea domnului Cătălin Ţibuleac în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 124/2019 pentru eliberarea domnului Iulian Robert Tudorache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 125/2019 pentru numirea domnului Marius Dumitraşcu în funcţia secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 126/2019 privind eliberarea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 127/2019 privind numirea domnului Iulian Octavian Stana în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 128/2019 pentru eliberarea domnului Octav-Dan Paxino din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 129/2019 pentru numirea domnului Cezar Caleap în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Ordinul 918/2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Ordinul 924/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019