Rasfoire documente

Decizia 110/2019 privind revocarea şi numirea unui membru neexecutiv în Comitetul de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Decizia 116/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi art. 215^1 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Hotarirea 349/2019 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Legea 113/2019 pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Decizia 994/2018 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Decretul 503/2019 privind promulgarea Legii pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Legea 114/2019 pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Decretul 504/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Hotarirea 351/2019 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Ordinul 339/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019