Rasfoire documente

Ordinul 808/2019 modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

publicat in M.Of. 464 din 07-iun-2019

Ordinul 856/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare

publicat in M.Of. 464 din 07-iun-2019

Ordinul 1746/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 464 din 07-iun-2019

Hotarire din 2018 în Cauza Pop împotriva României

publicat in M.Of. 464 din 07-iun-2019

Ordinul 544/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare

publicat in M.Of. 464 din 07-iun-2019