Rasfoire documente

Decizia 110/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Ordinul 333/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Stăneşti-Giurgiu din judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Ordinul 4006/2019 privind înfiinţarea domeniului de doctorat ''Ingineria mediului'' în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare organizate în Universitatea ''Aurel Vlaicu'' din Arad

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Ordinul 4044/2019 privind aprobarea Metodologiei specifice de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Metodologie din 2019 specifică de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Decizia 9/2019 [R] privind interpretarea art. 421 pct. 2 lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Proces Verbal din 2019 privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European - 26 mai 2019

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Ordinul 1437/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului ''Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice''

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Comunicat din 2019 privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European - 26 mai 2019

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019