Rasfoire documente

Decizia 103/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 104/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 103/2019 privind eliberarea doamnei Mihaela Triculescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 104/2019 privind numirea doamnei Mirela Călugăreanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 105/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Darius-Bogdan Vâlcov din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 106/2019 pentru revocarea doamnei Adriana Cotel din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 107/2019 pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019