Rasfoire documente

Legea 109/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor

publicat in M.Of. 418 din 28-mai-2019

Decretul 466/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor

publicat in M.Of. 418 din 28-mai-2019

Legea 111/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 418 din 28-mai-2019

Decretul 468/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 418 din 28-mai-2019

Decizia 57/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 380 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 418 din 28-mai-2019

Decizia 108/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968, ale art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală şi ale art. 3, art. 4 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 418 din 28-mai-2019

Hotarirea 327/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Rasirom'', aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 418 din 28-mai-2019

Hotarirea 328/2019 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Clubul Sportiv Academia de Fotbal Gică Popescu'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 418 din 28-mai-2019

Hotarirea 330/2019 privind recunoaşterea Asociaţiei Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 418 din 28-mai-2019

Hotarirea 4H/2019 privind modificarea art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/H/2019

publicat in M.Of. 418 din 28-mai-2019