Rasfoire documente

Decretul 450/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 389 din 17-mai-2019

Decretul 451/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 389 din 17-mai-2019

Decizia 798/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

publicat in M.Of. 389 din 17-mai-2019

Decretul 448/2019 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi a modificării art. 11^5 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 389 din 17-mai-2019

Decretul 449/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 389 din 17-mai-2019

Decizia 141/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum şi pentru completarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

publicat in M.Of. 389 din 17-mai-2019

Ordinul 768/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 730/2019 privind numerotarea secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 389 din 17-mai-2019

Ordinul 4004/2019 privind metodologia de calcul şi plată a sumelor reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute în titlurile executorii, pentru personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia, în anul 2019

publicat in M.Of. 389 din 17-mai-2019