Rasfoire documente

Regulament din 2019 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Decizia 130/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 712 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Decizia 29/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.241/2001 pentru exploatarea resurselor de bentonită în perimetrul Valea Chioarului, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială BENTONITA - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2002

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Ordinul M.81/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Ordinul M.82/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Ordinul M.83/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Ordinul 179/2019 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 7 mai 2019

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Ordinul 407/2019 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Actul din 2019 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Noastră România

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Hotarirea 275/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ''CNCIR'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019