Rasfoire documente

Decretul 442/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 362 din 09-mai-2019

Decizia 44/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 207/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, raportate la art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 362 din 09-mai-2019

Hotarirea 270/2019 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 362 din 09-mai-2019

Hotarirea 271/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa - (clădire S + P + IE + M, pod parţial şi rampa de acces către subsol) şi lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, reţele utilităţi, zid de apărare şi balustradă)''

publicat in M.Of. 362 din 09-mai-2019

Hotarirea 278/2019 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 362 din 09-mai-2019

Hotarirea 279/2019 privind preluarea şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Satu Mare, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor

publicat in M.Of. 362 din 09-mai-2019

Ordinul 1624/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Sâncel din judeţul Alba în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 362 din 09-mai-2019