Rasfoire documente

Ordinul 3879/2019 privind modificarea programelor şcolare pentru limbi modeme din ciclul inferior şi superior al liceului - filiera teoretică, toate profilurile şi specializările; filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.458/2004

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Ordinul 3880/2019 privind modificarea programelor şcolare pentru limbi moderne din ciclul inferior şi superior al liceului - filiera teoretică, toate profilurile şi specializările; filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.410/2006

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Decizia 623/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Ordinul 204/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România şi a Instrucţiunilor tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Ordinul 1161/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Luica din judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Ordinul 1162/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Cristian din judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Ordinul 3881/2019 privind modificarea programelor şcolare pentru limbi moderne din ciclul inferior şi superior al liceului - filiera teoretică, toate profilurile şi specializările; filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.598/2004

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Instructiuni Tehnice din 2019 privind activitatea titularilor de acorduri petroliere

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Ordinul 3889/2019 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate secret de stat şi secret de serviciu în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019