Rasfoire documente

Hotarirea 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019

Decizia 873/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 215 din Legea dialogului social nr. 62/2011

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019

Decizia 142/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019

Decizia 27/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 5.730/2004 pentru exploatarea resurselor de andezit industrial şi de construcţie în perimetrul Brătuleasa, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''ECA 2000'' - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 177/2008

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019

Decizia 28/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 6.382/2005 pentru exploatarea resurselor de andezit industrial şi de construcţie în perimetrul Valea Dosului, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''ECA 2000'' - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 178/2008

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019

Ordinul 81/2019 pentru aprobarea Normelor privind transparenţa decizională în procesul de autorizare a instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019

Norma din 2019 privind transparenţa decizională în procesul de autorizare a instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019