Rasfoire documente

Decizia 8/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2019

Decizia 52/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 314 şi art. 315 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2019

Decizia 53/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 273 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2019

Hotarirea 246/2019 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2019

Hotarirea 254/2019 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2019

Hotarirea 256/2019 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, comasarea şi scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2019