Rasfoire documente

Legea 66/2019 privind instituirea zilei de 11 martie ca ''Ziua Naţională a Meseriilor''

publicat in M.Of. 311 din 22-apr-2019

Legea 63/2019 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

publicat in M.Of. 311 din 22-apr-2019

Decretul 361/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

publicat in M.Of. 311 din 22-apr-2019

Legea 65/2019 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

publicat in M.Of. 311 din 22-apr-2019

Decretul 363/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

publicat in M.Of. 311 din 22-apr-2019

Decretul 364/2019 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 11 martie ca ''Ziua Naţională a Meseriilor''

publicat in M.Of. 311 din 22-apr-2019

Decizia 567/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 316 alin. (9) şi alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 311 din 22-apr-2019

Ordinul 40/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 311 din 22-apr-2019