Rasfoire documente

Hotarirea 17/2019 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1.313/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii - COM(2019) 125 final

publicat in M.Of. 308 din 19-apr-2019

Decizia 819/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 308 din 19-apr-2019

Hotarirea 228/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor, exercitată prin secretarul general al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 308 din 19-apr-2019

Ordinul 635/2019 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 308 din 19-apr-2019

Ordinul 2004/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înregistrarea şi raportarea datoriei publice, precum şi implementarea programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 308 din 19-apr-2019

Ordinul 1348/2019 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 308 din 19-apr-2019