Rasfoire documente

Legea 58/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

publicat in M.Of. 271 din 10-apr-2019

Decretul 210/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

publicat in M.Of. 271 din 10-apr-2019

Decizia 27/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 58 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

publicat in M.Of. 271 din 10-apr-2019

Decizia 28/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68^5 alin. (7) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004

publicat in M.Of. 271 din 10-apr-2019

Hotarirea 202/2019 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

publicat in M.Of. 271 din 10-apr-2019

Ordinul 3676/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Regina Maria'' din municipiul Buzău

publicat in M.Of. 271 din 10-apr-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 89/2019 privind schimbarea denumirii Centrului de Geodinamică din subordinea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 22 februarie 2019

publicat in M.Of. 271 din 10-apr-2019