Rasfoire documente

Decizia 4/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-10 aprilie 2019

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Decretul 204/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Decretul 205/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Decretul 206/2019 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Decretul 207/2019 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Decretul 208/2019 privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios clasa a III-a

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Hotarirea 187/2019 privind trecerea unei construcţii, aflata în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Hotarirea 188/2019 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Gladun Daria

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Hotarirea 198/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti''

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Decizia 68/2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Ordinul 35/2019 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Ordinul 3667/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Ordinul 3668/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Procedura din 2019 privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Metodologie din 2019 de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Procedura din 2019 privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Hotarirea 201/2019 pentru completarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc''

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019