Rasfoire documente

Decizia 841/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 256 din 03-apr-2019

Ordinul 27/2019 pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind evaluarea instalaţiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate

publicat in M.Of. 256 din 03-apr-2019

Ghid din 2019 de securitate nucleară privind evaluarea instalaţiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate

publicat in M.Of. 256 din 03-apr-2019

Ordinul 871/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Cicăneşti din judeţul Argeş în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 256 din 03-apr-2019

Decizia 406/2019 privind sancţionarea Societăţii ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 256 din 03-apr-2019

Norma 6/2019 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare

publicat in M.Of. 256 din 03-apr-2019