Rasfoire documente

Decretul 190/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Decretul 191/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Decretul 192/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Decretul 193/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Decretul 194/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Decretul 195/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Ordinul S.M.Ap./S-16/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Ordinul 244/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 25C Canal Vest Breaza şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 11 Poşta Câlnău din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Ordinul 812/2019 privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Dobreni din judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Ordinul 1921/2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2019

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Ordinul 1922/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Decizia 308/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019

Tablou din 2019 al notarilor publici pe anul 2019

publicat in M.Of. 247 din 01-apr-2019