Rasfoire documente

Ordinul 3738/2019 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/2017

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Ordinul 42/2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decretul 183/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decretul 184/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decretul 179/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decretul 180/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decretul 181/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decretul 182/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decretul 185/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decretul 186/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decretul 187/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decretul 188/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decretul 189/2019 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 3 octombrie 2018

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Decizia 801/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (5) şi art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Ordinul M.46/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului consultativ al militarilor în rezervă şi în retragere

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Consiliului consultativ al militarilor în rezervă şi în retragere

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019