Rasfoire documente

Hotarirea 154/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Argeş, Bacău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 235 din 27-mar-2019

Hotarirea 160/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi

publicat in M.Of. 235 din 27-mar-2019

Ordinul 820/2019 pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nr. 1.646/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 235 din 27-mar-2019

Decizia 323/2019 privind sancţionarea Societăţii SIRCOM INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 235 din 27-mar-2019

Ordinul 620/2019 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.132/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române - RACR-ROAII-ESAC - Raportarea obligatorie a actelor de intervenţie ilicită şi a evenimentelor care privesc securitatea aviaţiei civile

publicat in M.Of. 235 din 27-mar-2019

Instructiunile 1/2019 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 235 din 27-mar-2019