Rasfoire documente

Decizia 696/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 229 din 26-mar-2019

Decizia 698/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 din Codul penal

publicat in M.Of. 229 din 26-mar-2019

Decizia 813/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 229 din 26-mar-2019

Hotarirea 147/2019 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 decembrie 2018 şi la Bucureşti la 13 decembrie 2018 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 229 din 26-mar-2019

Ordinul 1878/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

publicat in M.Of. 229 din 26-mar-2019

Raport din 2019 privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2018

publicat in M.Of. 229 din 26-mar-2019