Rasfoire documente

Decretul 160/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decretul 161/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decizia 60/2019 privind exercitarea, de către domnul Alin-Iulian Voicescu, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decretul 156/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decretul 157/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decretul 158/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decretul 159/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decretul 152/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decretul 153/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decretul 154/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decretul 155/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decizia 569/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu referire la sintagma ''servicii publice autonome de interes naţional'', precum şi ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decizia 570/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Ordonanta urgenta 16/2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Hotarirea 7/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Decizia 799/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Hotarirea 141/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019