Rasfoire documente

Norma din 2019 privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Hotarirea 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Norma din 2019 privind educaţia şi formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Norma din 2019 privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Decizia 705/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4), (5) şi (6), art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Hotarirea 105/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Danci Ioan-Alin

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Hotarirea 106/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Moţan Gogu

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Ordinul 1663/2018 pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Regulamentul 1/2019 pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019