Rasfoire documente

Decizia 736/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 3, art. 4 şi art. 9 din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 162 din 28-feb-2019

Decizia 751/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

publicat in M.Of. 162 din 28-feb-2019

Hotarirea 99/2019 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 162 din 28-feb-2019

Ordinul 3199/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial

publicat in M.Of. 162 din 28-feb-2019

Hotarirea 98/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 162 din 28-feb-2019