Rasfoire documente

Ordinul 204/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comana - SPP 1 TMB şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Hotarele din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019

Decizia 729/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, forma în vigoare anterioară Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019

Hotarirea 102/2019 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019

Hotarirea 109/2019 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019

Ordinul M.32/2019 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.159/2004 pentru aprobarea ''Instrucţiunilor privind timpul de muncă, organizarea, efectuarea şi retribuirea gărzilor în formaţiunile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale''

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019

Ordinul 206/2019 privind aprobarea valorii schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii'', aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, pentru cantitatea de lână comercializată şi nedecontată în anul 2018

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019

Ordinul 1719/2019 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019

Ordinul 1748/2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2019

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019

Ordinul 1753/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii martie 2019

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019

Actul din 2019 PROSPECT DE EMISIUNE a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii martie 2019

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019

Actul din 2019 PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2019

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019

Actul din 2019 PROSPECT DE EMISIUNE a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna martie 2019

publicat in M.Of. 166 din 01-mar-2019