Rasfoire documente

Regulament din 2019 de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-073

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 6/2019 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte introducerea anumitor cerinţe pentru prestatorii de servicii de plată - COM (2018) 812 final

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 7/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce priveşte măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 813 final

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 8/2019 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la vânzările de bunuri la distanţă şi anumite livrări interne de bunuri - COM (2018) 819 final

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 9/2019 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază, în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune - COM (2018) 893 final

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 10/2019 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranţei aviaţiei, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune - COM (2018) 894 final

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 11/2019 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune - COM (2018) 895 final

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Decizia 846/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Decizia 848/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. VII şi art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Hotarirea 73/2019 privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curţii de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Ordinul 359/2019 privind aprobarea Regulamentului de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-073

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019