Rasfoire documente

Decretul 120/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Decizia 5/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Decretul 119/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Decizia 747/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Decizia 748/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Ordinul 512/2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Hotarirea 2/2018 pentru aprobarea Codului de procedură disciplinară

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Cod din 2018 DE PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019