Rasfoire documente

Decretul 118/2019 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea direct în retragere, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 135 din 20-feb-2019

Decizia 612/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 21 alin. (6) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 135 din 20-feb-2019

Hotarirea 86/2019 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 9,9991 ha, în vederea realizării obiectivului ''Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC Tismana - Tismana I''

publicat in M.Of. 135 din 20-feb-2019

Decizia 35/2019 privind numirea domnului Ionel Tescaru în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

publicat in M.Of. 135 din 20-feb-2019

Decizia 25/2018 [A] privind modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist (Hotărârea Guvernului nr. 679/2003) şi ale art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 272/2004), respectiv dacă aceste dispoziţii legale sunt derogatorii de la obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă, în sensul art. 1 alin. (2), art. 144 şi art. 149 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii)

publicat in M.Of. 135 din 20-feb-2019