Rasfoire documente

Ordinul 8/2019 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Decizia 590/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Ordinul 1001/2019 privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depusă de fondatorul Societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea - S.A., pentru un teren situat în municipiul Oradea, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Ordinul 1002/2019 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC CAREI NORD - S.R.L.

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Ordinul 1073/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Regulament din 2019 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Decizia 77/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept: ''denunţarea unilaterală a unui contract de către organele de conducere ale persoanei juridice, în ipoteza în care nici legea şi nici contractul nu reglementează dreptul de denunţare unilaterală a contractului, constituie act juridic sau fapt juridic ilicit în sensul art. 35 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, cu modificările şi completările ulterioare?''

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Decizia 79/2018 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept: dacă prin raportare la prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiţii speciale sau deosebite

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2019