Rasfoire documente

Regulamentul 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2019

Ordinul 1214/2018 privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produselor chimice care prezintă risc, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 770/2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2019

Ordinul 2834/2018 privind declasarea parţială a imobilului monument istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Cramă, având cod LMI IL-II-m-A-14146.02, parte a monumentului istoric Ansamblul conacului Hagianoff, având cod LMI IL-II-a-A-14146, situat la adresa poştală comuna Manasia, judeţul Ialomiţa, respectiv declasarea anexei C5-1

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2019

Ordinul 2842/2018 privind schimbarea din grupa valorică B în grupa valorică A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Biserica ''Sf. Grigore Decapolitul - Eleonul a fostului schit Păpuşa'', situat la adresa poştală satul Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, având codul LMI VL-II-m-B-09668

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2019

Ordinul 2856/2018 privind declasarea monumentului istoric clasat cu denumirea Casă, având cod LMI B-II-m-B-18734, situat la adresa poştală Calea Floreasca nr. 200, sectorul 1, municipiul Bucureşti, din Lista monumentelor istorice

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2019

Ordinul 2903/2018 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului monument istoric clasat cu denumirea Casa Irimia, azi Căminul de bătrâni, situat la adresa poştală Str. Polonă nr. 22, municipiul Brăila, judeţul Brăila, având cod LMI BR-II-m-B-02122

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2019

Ordinul 2906/2018 privind declasarea monumentului istoric clasat cu denumirea Casa Piliuţă, având cod LMI BT-II-m-B-01939, situat la adresa poştală str. Vârnav nr. 29, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, din Lista monumentelor istorice

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2019

Ordinul 3729/2018 privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produselor chimice care prezintă risc, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 770/2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2019