Rasfoire documente

Hotarirea 982/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Niculescu George-Sergiu

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019

Hotarirea 983/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Feneşi Tibor

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019

Decretul 1315/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019

Hotarirea 981/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Delorean Ion-Iulius

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019

Ordinul 577/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 182/2009

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019

Ordinul 578/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Traian din judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019

Ordinul 579/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ulmu şi Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Gevitex Gemenele din judeţul Brăila

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019

Circulara 27/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 90 de ani de la publicarea romanului interbelic Craii de Curtea-Veche

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019

Decizia 6/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere şi de control ale colegiilor teritoriale şi ale Colegiului Farmaciştilor din România, ale membrilor comisiilor de disciplină, precum şi de aprobare a Regulamentului electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019

Regulament din 2019 electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019