Rasfoire documente

Ordinul 864/2018 privind aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0283 Cheile Doftanei

publicat in M.Of. 761 din 04-sep-2018

Ordinul 933/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.439/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.569/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 761 din 04-sep-2018

Ordinul 3147/C/2018 privind aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 761 din 04-sep-2018

Ordinul 4461/2018 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018-2019

publicat in M.Of. 761 din 04-sep-2018

Ordinul 5506/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.579/2018 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului ''Termoficare 2006-2020 căldură şi confort''

publicat in M.Of. 761 din 04-sep-2018

Ordinul 5541/2018 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Laboratorul ICECON TEST aparţinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 761 din 04-sep-2018

Ordinul 3146/C/2018 pentru aprobarea valorilor financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

publicat in M.Of. 761 din 04-sep-2018

Norma din 2018 de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 761 din 04-sep-2018