Rasfoire documente

Decizia 366/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

publicat in M.Of. 703 din 13-aug-2018

Hotarirea 601/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură ''George Apostu'' din Bacău, instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 703 din 13-aug-2018

Hotarirea 602/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 703 din 13-aug-2018

Ordinul 87/2018 privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice pentru necesităţile structurilor finanţate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite

publicat in M.Of. 703 din 13-aug-2018

Ordinul 254/2018 pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă

publicat in M.Of. 703 din 13-aug-2018

Hotarirea 600/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 703 din 13-aug-2018

Ordinul 156/2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

publicat in M.Of. 703 din 13-aug-2018