Rasfoire documente

Decretul 60/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Legea 37/2018 privind promovarea transportului ecologic

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Decretul 57/2018 pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Legea 38/2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Decretul 58/2018 privind promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Legea 39/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Decretul 59/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Legea 40/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Legea 41/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Decretul 61/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Ordinul 15/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018

Decizia 79/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept legate de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 303/2004

publicat in M.Of. 67 din 23-ian-2018