Rasfoire documente

Legea 159/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

publicat in M.Of. 582 din 10-iul-2018

Decretul 525/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

publicat in M.Of. 582 din 10-iul-2018

Hotarirea 25/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 582 din 10-iul-2018

Hotarirea 26/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

publicat in M.Of. 582 din 10-iul-2018

Hotarirea 28/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

publicat in M.Of. 582 din 10-iul-2018

Hotarirea 29/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

publicat in M.Of. 582 din 10-iul-2018

Decizia 110/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 582 din 10-iul-2018

Decizia 115/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 582 din 10-iul-2018

Ordinul 837/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.573/2016 privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese

publicat in M.Of. 582 din 10-iul-2018