Rasfoire documente

Hotarirea 296/2018 privind transmiterea imobilului 2689 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Şimian, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 408 din 14-mai-2018

Hotarirea 297/2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

publicat in M.Of. 408 din 14-mai-2018

Hotarirea 298/2018 privind înscrierea unui imobil-teren arabil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babeş'' din Timişoara

publicat in M.Of. 408 din 14-mai-2018

Hotarirea 299/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Varianta de ocolire Mihăileşti''

publicat in M.Of. 408 din 14-mai-2018

Hotarirea 300/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7 + 573-km 19 + 220'', precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012

publicat in M.Of. 408 din 14-mai-2018

Hotarirea 301/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti''

publicat in M.Of. 408 din 14-mai-2018

Decizia 299/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

publicat in M.Of. 408 din 14-mai-2018