Rasfoire documente

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 734/2017 privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 87/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 377 din 02-mai-2018

Decizia 838/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 283 şi art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 377 din 02-mai-2018

Ordinul 569/2018 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

publicat in M.Of. 377 din 02-mai-2018

Ordinul 1949/2018 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2018

publicat in M.Of. 377 din 02-mai-2018

Ordinul 70/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GPL

publicat in M.Of. 377 din 02-mai-2018