Rasfoire documente

Decizia 739/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 334 din 17-apr-2018

Decizia 778/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 şi art. 497 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 334 din 17-apr-2018

Decizia 24/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

publicat in M.Of. 334 din 17-apr-2018

Ordinul 456/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 334 din 17-apr-2018

Ordinul 3514/2018 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2018

publicat in M.Of. 334 din 17-apr-2018

Ordinul 64/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale

publicat in M.Of. 334 din 17-apr-2018

Ordinul 842/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 334 din 17-apr-2018

Ordinul 277/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul Naţional ''Tabere Studenţeşti 2018''

publicat in M.Of. 334 din 17-apr-2018

Ordinul 278/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri, în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului, în anul 2018

publicat in M.Of. 334 din 17-apr-2018

Conditie din 2018 CADRU de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale

publicat in M.Of. 334 din 17-apr-2018